من یه دخترم

مـסּ یـڪ دخــترمـ !!

خـ♥ـالقــمـ بـﮧ ناممـ سوره اﮮ نازل ڪـرد .

متــــــرو برایمـ جایگـــــاه ویژه ساختـ ..

!!! مـסּ دخــترمـ !!!

با تمامـ مردانـگـﮯ ﮩـایتـ نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ


صورتـﮯ برایم یـڪ دنیاستـ

نمیتوانـﮯ بفهمـﮯ عـشـق بـﮧ لاڪ قـرمـز را .

گریه ڪردסּ بـدوסּ خجالتـ ..


نماز با چادر سـفـیـد را ...

درڪ ڪردنش در توانتـ نیستـ ...

منـم لیلاﮮ عــشــق و زلیخاﮮ انتـظـار ...

!!!! مـסּ دخــترمـ !!!!

چرڪ نویس هـیـچ احساسـﮯ نمیشومـ ..

/ 6 نظر / 36 بازدید
امیر عرفان

ﺁﻣﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺤﺶﻣﯿﺨﻮﺭﻥ : ﻋﮑﺎﺱ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﻭﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ عمه ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ عمه ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ...

am_hdch

سلام خیلی شعرت قشنگ بود من هیچ وقت نظر نمی ذارم مخصوصا تو وبلاگ ها ولی اینقد شعرت قشنگ بود و به دلم نشست که دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم و گفتم باید نظر بذارم.[دست]

م____ریم

سلام...آپم...تشریف بیارین.[گل]

دالکاف

حفره های مرموز..........! ........... درود برای شما آرزوی پیروزی دارم... گرامی

reyhane

مطالبت محشره ممنون میشم به وب منم سر بزنی[قلب]

آمنه

خوب بود کاش بهترم بشه