خدا

 

/ 6 نظر / 8 بازدید
محمد علی

·گاهی همین کهبفهمی نمی فهمی اوج فهم است!!!!

[قلب][قلب]عالی...سحر[قلب][قلب][قلب]

مریم

بعضی ” آه ” ها را هر چقدر هم که از ته دل بکشی باز هم سینه ات خالی نمیشود امشب سینه ی من پر است از آن ” آه ” ها