بیشتر آدم ها . . . .

بیـــشتر آدم ها
تجربه ی یک شب تا صبح نخــوابیدن رو دارند
یک شب تا صبح تـــوی جا غلت زدن
و چشم بـر هم نگـــذاشتن
......
بیـــشتر آدم ها
همــان شب بین دو راهی عقـــل
و احســاسشون به فنـــا رفتـــن
و دیگر هیــــچ وقت
زندگی نــکردن
فقــط زنده بــودن ...
/ 22 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرمه

آرزو دارم نوروزی که پیش رو دارید آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید…. نوروز مبارک.[گل]

م____ریم

سلااام...سال نو مبارک...تشریف بیارین یکم بخندیم.. نظرای همین پست فعاله..دوست داشتین با بچه ها بیاین دور هم باشیم[لبخند][نیشخند][قلب][گل]

ستاره

سلام سال نو مبارک چه مطلب جالبی بود میشه خواهشا دانلود رمان معروف خاطرات مرده نوشته خانم حمیده جاهدین محمدی رو بذارین شنیدم اونقدر کتاب قشنگی بوده که کامران و هومن هم خوندنش لطفا آدرسی هم از نویسندش بذارین تشکر

ستاره

سلام سال نو مبارک چه مطلب جالبی بود میشه خواهشا دانلود رمان معروف خاطرات مرده نوشته خانم حمیده جاهدین محمدی رو بذارین شنیدم اونقدر کتاب قشنگی بوده که کامران و هومن هم خوندنش لطفا آدرسی هم از نویسندش بذارین تشکر

ستاره

سلام سال نو مبارک چه مطلب جالبی بود میشه خواهشا دانلود رمان معروف خاطرات مرده نوشته خانم حمیده جاهدین محمدی رو بذارین شنیدم اونقدر کتاب قشنگی بوده که کامران و هومن هم خوندنش لطفا آدرسی هم از نویسندش بذارین تشکر

لیلا ترین مجنون

سلام . . وبت خیلی خیلی خیلی قشنگه . . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ

ایمان ایکس

سلام مریم خانوم خوبيد؟ سال نوتون مبارکت باشه من بعد از 9 ماه بالاخره آپ کردم اولين پست تو صفحه ي اصلي راستي : اگه دوستداشتی: تو نظرسنجي (منوي سمت چپ ، قسمت صفحات ويژه ) شرکت کن و توخبرنامه ي پيامکي (اولين عکس تو ستون سمت چپ ) عضو شو تا هر وقت پست جديد گذاشتم برات سريع يه پيامک اطلاع رساني بياد ------ صبر کن وبلاگم کاملاً لود بشه حالا بيا پست رو بخون منتظرتم امضا : ايمان ايکس » گاه نوشته هاي من ... ____________________$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$ __________________$$$$$$$_$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$

سعید

سلام آجی جونم من منتظرم تا خبری آید از مهتابم تو که می آمدی قاصدکی ندیدی؟

shima

خوب بود به من هم سر يزن

shima

خوب بود به من هم سر يزن