مـن زخمـــهای بی نظیری به تن دارم اما تـــو...

 

مــــــــن زخمــــــــهای بی نظیری به تــن دارم

اما تــــ ـــــو مهــــربان تــــرینشان بودی،

عمیـــــق تــــرینشان، عــــزیــــــــز تـــرینشان!

بعــد از تــــ ـــو آدم ها

تنها خــــراش های کوچکی بودند بــر پوستـــــم

که هیچ کـــــــدامشان به پای تـــــ ــــــو نــــــرسیــدند

به قلبــــــم نـــــــرسیدند . . . !

/ 1 نظر / 39 بازدید
3پید

سلام اجی خوبی؟ آجو چرا من تورو لینک دارم ولی تو منو لینک نداری؟!