زندگی چیست؟؟

                              ×× زندگی چیست؟؟؟××

 

                                                                                                                                 اگر خنده است چرا گریه می کنیم...........؟؟؟  

 

                                                                                                                                      اگر گریه ست... چرا می خندیم..............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      اگرمرگ است...چرا زندگی میکنیم...؟؟؟

                                                                                                                                                                                                                                                                             اگر زندگیست.... چرا می میریم.....؟؟؟

                                                                                                                                                                                                                                                                اگر عشق است........                                                                                                                      چرا به آن نمی رسیم؟؟؟؟

                                                                                                                                                                                                                                                     اگر عشق نیست........                                                                                                                      چرا عاشقیم؟؟؟                                                             

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
♥پاییز♥

دقت کردین اگه به یه کچل بخندی بی برو برگرد کچل می شی، ولی به یه میلیاردر قهقهه هم بزنی هیچ اتفاقی نمی افته ؟

♥پاییز♥

چرااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

نگار

عجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[متفکر]

فاطمه

منم نمیدونم اوامریم بیاین گریه کنیم باهم[گریه][گریه][گریه]

حامد

الان من جواب کدومتون را بدم؟[متفکر]