میدونی چرا نمیتونی فراموشش کنی؟

میدونی چرا نمیتونی فراموشش کنی 

و هنوز دوسش داری؟

چون هیچ کس مثل اون حرفای قشنگ بهت نزده بود

 و دوست دارم رو مثل اون به زبون نیاورده بود.

 چون هیچ کس به شیرینی اون تورو "عشقم" خطاب نکرد.

چون هیچ کس مثل اون یه "میم" به آخر اسمت اضافه نکرد

و هیچ کس نتونست بهت تجربه قشنگ حس عزیز بودن رو بده.

 چون هیچ کس مثل اون نفهمید

 که وقتی میگی:"خوبم مرسی" یعنی خیلی ناراحتی و بغض داری

.چون هیچ کس به اندازه اون پا به پات نیومد و با هر نفست، نفس نکشید.

دیدی چندتا دلیل برای فراموش نکردنش و دوست داشتنش داری؟

 تازه شاید خیلی بیشتر از این باشه

ولی خیلی عجیبه حتی نمیتونی یه دلیل برای رفتنش پیدا کنی

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
کیمیا

واقعا..............چقد تلخ شده زمانه[ناراحت]

یکی ازبامعرفتا

میدونم امروزنبایداپ کنم امافردانمیتونم اپ کنم الان اپم فک کنین امروز4شنبه هس[نیشخند]

بهار

نمیدونم چرا دنیا انقد بی وفا شه