جملات عاشقانه و دلتنگی دی 92

چقدر دور شده ام از آن روز های خوب

چقدر دلتنگ و بی تاب شده ام برای داشتن تو

بی تو انگار هر روز بیشتر از دیروز میمیرم ... آه !!!

“ تو ” تا به کی قرار است اینهمه غرقت شوم

بی احساس ..!!

 

 

 

دردنـــــاک اســـــت دوســـــتـَش بـداری و..

یــِگــانه هـَســــتی تو باشـَـد، ولــــــی تـــــو...

یـــِــکی از هــزاران لــــــذت او …!!

 

 

آنـقــــــــــدر از خــوبـیــهــــایــــــت تعــــــریــــف کــــردم ....

کــــــه وقتـــــی سـراغـــــــــت را مـــی گیــــرنــد

شـــــــــــرم دارم-

بــــــگـــــــــویـــــــم : تــــــــــنـــــــهـــــــایـــــم گـــــــذاشـــــــت!!!!

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید