گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند…

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند…

 

از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که بگویی:

 

مگه دستم بهت نرسه…

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید