/ 30 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست،حیات او به غذا و خوراک وابسته نیست،او به لطف خدا زنده است

سمیرا

گاهـــ ـی حـ ـجـم ِ دلـ ــتنـگی هایــ ــم آن قــــ ــدر زیــ ـاد مـ ـی شود کــ ـه دنیــ ــا بــ ــا تــ مام ِ وســ ـعتش بــ ـرایـَم تـ ـــنگ مـ ـی شود ... ... دلتنـ ـــگـم ... دلتنــ ـــگ کسی کـــ ــه گــ ـردش روزگـــ ـارش بـ ــه من که رسیــ ــد از حـ ــرکـت ایســ ـتـاد . سلام حتما / با افتخار لینکت کردم منو با اسم تقدیم به تمام عاشقان دنیا بلینک مرسی بعد خبرم کن[ماچ]

سمیرا

گاهـــ ـی حـ ـجـم ِ دلـ ــتنـگی هایــ ــم آن قــــ ــدر زیــ ـاد مـ ـی شود کــ ـه دنیــ ــا بــ ــا تــ مام ِ وســ ـعتش بــ ـرایـَم تـ ـــنگ مـ ـی شود ... ... دلتنـ ـــگـم ... دلتنــ ـــگ کسی کـــ ــه گــ ـردش روزگـــ ـارش بـ ــه من که رسیــ ــد از حـ ــرکـت ایســ ـتـاد . سلام حتما / با افتخار لینکت کردم منو با اسم تقدیم به تمام عاشقان دنیا بلینک مرسی بعد خبرم کن[ماچ]

مرضیه

سلام عزیزم میگم من که اون ترولا رو گذاشتم معنیش رو فهمیدی؟اگه نه بدو جواب کامنت سحر رو بخون همه چیز واضح میشه واست[نیشخند]

مرضیه

[دست][دست] [دست][دست][گل][گل]

آریا

عادت کرده ام ... به سـلام ها دل نمی بـندم ازخداحافظی ها غمگیـن نمی شوم به دیگرعادت کرده ام به تکـرار یکنواخت دوری ودوستی!

سامی

[گل][گل][گل][گل]

سامی

[گل][گل][گل][گل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][گل][گل][گل]

سامی

[گل][گل][گل][گل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][گل][گل][گل]

سامی

[گل][گل][گل][گل][بغل] عزیزمممممممممممممممم[بغل][گل][گل][گل]