عاشقانه غمگین بهمن 93

س‍ـــــــــــــــــا ل ها دویده ام‍

با قل‍ــــــــبی معلق و پایی در هوا

دیگر ط‍ـــــــــاقت روی‍ــــــــا هایم تمام شده....

دل‍ـــــــــــــم رسیدن می خواه‍ــــــــــــد......

 

 

 

به دلتـنـگی هایـــــم دست نزن...

میشکند بغضم یک وقت...!

آنگاه غرق میشوی در سیلاب اشکهایی که دلیل روان شدنش

ت‍ــــــــــــو هستی...

 

 

سقف آسمان دلــــــــــــــــــم سخت ترک برداشته...

     قدری آرام تر قـــــــــــدم بردار...

سقفش به جهنم....

     میترسم پـــــــــــــــــــــای تـــــو را بخراشد...

 

 

حـالا کـه رفـتــه ای ...

سـاعـتـهــا بـه ایـن می انـدیشــم کـه چــرا زنــده ام هـنــوز !!؟

مـگه نـگفـتــه بـودم بـی تــو میـمیــرم !

خــدا یــادش رفـتــه اســتـــــ  مــرا بـکشـد ...

یـا تــو قـرار اسـتـــــ  بـرگــردی ؟!....

/ 0 نظر / 29 بازدید