لعنتی...

 

پـــــاره ی تنم به تن دیگری رفتــــی...

عــــآدتم را که میدانی؟؟؟؟

چندشم میشود لباسی که به تن دیگری رفته

را بپوشَـــــــــــم....

تَــــک پرم نماندی...خیــــآلی نیست...

دیگری پرپرت میکند،شک نکن...

دلتنگی هایم...دلخوریهایم...وَ

 تَـــــــمام اشکهایم بماند برای بعد...

تنهـــــآ به من بگــــــــو:

بـــآ او چگونه میگذرد..که با من نمیگذشت؟؟؟؟)

/ 0 نظر / 50 بازدید