گاهی فقط دلت میخواهد....

گاهی فقط دلت میخواهد
زانو هایتــ را تنگــ در آغــوش بگیری ...
گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ ای کـﮧ می شناسی بنشینی
و فقـط نگاه کنی...
چقـدر دلت برای یکــ خیال راحت تنگـــ می شود...

 

/ 0 نظر / 37 بازدید