دل تنگی ... :(

یــه وقـتایی هسـت که هــی بیــدار میــمونی با خــودت میگی:
الانه که زنــــگ بـــزنه
الانه کــه اس بــده
الانه که...
و
همیـــن روال ادامــه پیــدا میـکنـه
تا زمـانــیکه بــاورت میشــه "واقـعـا رفــــــته

/ 0 نظر / 65 بازدید