/ 27 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
piclove

آآآآ یه دبلیو کم گزاشتم[زبان][نیشخند] خوب دیگه این جوری میشه که میفهمی ادرس غلط گزاشتن یعنی چه دیگه[نیشخند]

piclove

بیا فقط به خاطر تو درستش میکنم مگرنه کس دیگه میگفت که اصن دست بهش نمیزدمممم[نیشخند] والا[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

piclove

بیا درس شد[نیشخند] گولتم نزدم[نیشخند]

piclove

به من میگی کفاثت[نیشخند] کف کردیم بلدی[نیشخند] دلت میاد میاد من به این روحیه مهربونی [پلک]

piclove

تو هم مگه کردی اوا؟[نیشخند] تو کف کردی بلدی؟ کلا هردو میخواین منو بزنین؟[نیشخند]

piclove

استغفورلاربی...[نیشخند] خوب بیاین نوبتی ببینم کدومتون زورش بیشتره[زبان] کجا همو ببینیم حالا؟[نیشخند]

piclove

حالا کردی باش من شاید زورم بهت نرسه منتها مختو که میتونم بزنم[نیشخند] گولت بزنم[زبان]

پاییز

خیلی جدید و داغ و قشنگ بودن مرسی[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]