دوستت دارم...

این روزها خیلی دلم برایت تنگ میشود حتی گریه ام آرومم نمیکنه این روزا دیگر آرامش ندارم 

این روزا من تورا کم دارم آرامشم توئی  بارها بهت گفتم که با صدایت با حرف هایت آرامش

می گیرم چرا مرا تنها گذاشتی  ببین چه به حال روزم آمده ببین که عشقت چه با حال روزم کرد

توکه دوست نداشتی گریه کنم  ببین این گریه ها برای توئه   این دردها این

غصه خوردن ها ازدوست داشتن توئه حق من ازاین عشقو دوست داشتن این نبود

حتی اگر کنارم نباشی حتی ازم دور باشی باز هم دوست دارم عزیزم

 

/ 0 نظر / 37 بازدید