همین الان خیلیا پشتش بغض دارن....

صدای ما رو

از پشت شیشه ی مانیتور می شنوید...

مانیتوری که همین الان خیلیا پشتش بغض دارن

مانیتوری که الان خیلیا

دستشون زیر چونشونه

در ضمن !

پشت همین مانیتور هم خیلیا دلشون گرفته !

 

/ 0 نظر / 21 بازدید