خدا

یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛

اما بخاطر خدا و تنها به امید او ،

به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد...

اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ؛

تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، به سوی درهای بسته بدو ،

چون:

خــدای تــو و یوســف یکـیــسـت...

/ 12 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرونازشییییییییییییییییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

سرونازشییییییییییییییییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

سرونازشییییییییییییییییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

سرونازشییییییییییییییییییراز

[گل][گل][قلب] [گل][قلب] [ماچ]

منتظر7

زیبا بود [گل] آفرین بر نویسنده وب [گل]

محمد

سلام به روزم با ترانه ای تازه و در انتظار نظر شما اگر بیایی خوشحالم می کنی دوست من ممنون

حــیــرانـــ

سلام دوست من با شعری جدید اپم و منتظر حضور و نظر زیبای شما [گل]

piclove

[چشمک][چشمک][چشمک]