دلم خیلی گرفته...دی 92

دلم خیلی گرفته
دیگه منتظر اومدنش نیستم
دیگه نمی خوام برگرده
زندگیِ من رفته که به زندگیش برسه
این خیلی خوبه
دلم واسه خودم تنگ شده قبل از اون چقد حالم خوب بود
دلتنگم
تنها که شوی...
خاطرات با تو کاری خواهند کرد...
که خودت هم باورت نمی شود...
که خودت هم خودت را نخواهی شناخت...
تنها که شوی...
یک جا... یک صدا... یک عطر... یک آهنگ... یک تشابه......
تصویری را از اعماق مغزت بیرون می کشد...
که چشمانت را می بندد...
که مجبورت می کند خودت را تسلیم بی رحمی خاطرات کنی...
خاطرات... بس ناجوان مردانه شکارت می کنند....

/ 0 نظر / 37 بازدید