دیگه نیستم ....عاشقانه خرداد ۹۴

◈ مـــــــــــیدانم 
◈دیگر برایم نیــــــــــستی
◈امــــا
◈دلی که تنگ باشد این حرف هــا را نمیــفهد
◈مهربانتر از من دیدی نشانم بده
◈کســی که بارها بسوزانیش
◈و باز هم با عشق صدایت  کند 
◈به من قول بده
◈در تمامی سال هایی که باقییست
◈تا ابد . . .
◈مواظب خودت باشی
◈حتی اگر نباشم که یاد آوری ات کنم
/ 4 نظر / 163 بازدید
hasti

سلام بعه وبلاگ منم سر بزن اگه موافقی لینک کن لینک شی به وب منم بیا ونظر بده .. ممنون میشم راستی وب قشنگی داری......[ماچ][دست][قلب][خجالت][تایید][تایید][تایید][پلک]

hasti

سلام بعه وبلاگ منم سر بزن اگه موافقی لینک کن لینک شی به وب منم بیا ونظر بده .. ممنون میشم راستی وب قشنگی داری......[ماچ][دست][قلب][خجالت][تایید][تایید][تایید][پلک]

hasti

سلام بعه وبلاگ منم سر بزن اگه موافقی لینک کن لینک شی به وب منم بیا ونظر بده .. ممنون میشم راستی وب قشنگی داری......[ماچ][دست][قلب][خجالت][تایید][تایید][تایید][پلک]

hasti

سلام بعه وبلاگ منم سر بزن اگه موافقی لینک کن لینک شی به وب منم بیا ونظر بده .. ممنون میشم راستی وب قشنگی داری......[ماچ][دست][قلب][خجالت][تایید][تایید][تایید][پلک]