عشق های امروزی . . .

عشق های امروزی ،

بی نام ،

قابل انتقال به غیر

و معاف از احساس . . .

/ 11 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

هیچ گاه خودتان راتحقیرنکنیدخداوندبعدازآفرینش شما به خودتبریک گفت

حسین کارگــر

سلام برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت ![گل]

حنانه

سلام مرمری میتونم ی خواهش کوچولو کنم؟![خجالت][سوال]

حنانه

سلام مرمری میتونم ی خواهش کوچولو کنم؟![خجالت][سوال]

حنانه

[خجالت][خجالت] بگم؟!

حنانه

بیخیال شدم..! بـــــــــــــــگــــــــــو خـــــــــــــــب[پلک][پلک][منتظر]

حنانه

نه بخدا بیخیال شدم[اوه]