حـِـ ـکایت رِفاقَت مَن بآ تـ ـو
حِکآیــَ ـــت قَهــ ـــوهـ ایست
کِ اِمروز بِ یـــآد تـ ـــو
تَلـ ٌـــخِ تَلـٌ ــخ نوشیدَمــ ـ !
کهــ بـ ـآ هَر جــُ ــرعهـــــ
بِسیــ ـآر اَندیشیدَم کِ این طـَ ـعٌمـٌــ رآ دوسـ ـت دآرَم یآ نـَــ
و آنقَـ ـــدر گیــ ــــــــر کَردَم بِین دوست دآشٌـــتَن و نَدآشٌتَنـــ
کِ اِنتـ ـِـــظـار تَمآم شُدَنـــَـش رآ نَدآشٌــ ــتَم
وَ تَمآم کِ شــُ ــد فَهمیدَم
بـــــــــــــآز هَم قَهــ ٌـــوهـ میخوآهِــم
حتـ ــی تَلـٌ ـخِ تَلـٌ ــختاريخ : ٢٩ آذر ۱۳٩۱ | ٩:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مـــریـــم | نظرات ()
  • سامان | اخبار