روزی مردی خواب عجیبی دید

او دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آن ها نگاه می کند.

هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند

و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنند

و آن ها را داخل جعبه می گذارند.

Top Blog


 

مرد از فرشته ای پرسید، شما چه کار می کنید؟

فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد، گفت: این جا بخش دریافت است

و دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم.

مرد کمی جلوتر رفت، باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند

و آن ها را توسط پیک ها یی به زمین می فرستند.

مرد پرسید: شماها چکار می کنید؟

یکی از فرشتگان با عجله گفت: این جا بخش ارسال است،

ما الطاف و رحمت های خداوندی را برای بندگان می فرستیم

. مرد کمی جلوتر رفت و دید یک فرشته بیکار نشسته است. م

رد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟

فرشته جواب داد: این جا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده

، باید جواب بفرستند

ولی عده بسیار کمی جواب می دهند.

مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: خدایا شکرتاريخ : ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ | ٧:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مـــریـــم | نظرات ()
  • سامان | اخبار