مے گویند پرخاشگر شده ام!  نـــــــــــه ،

فقط هرڪس ڪ ِ لحظه ای یاد تـ را از ذهنم بگیرد

گیرم با یڪ عطسه ی معمولے

نمے توانم سر بـ ِ تنش بگذارم!

می گویند خواب ندارم  نــــــــه(!)

فقط منتظر تـو ام

مے ترسم چشم روی هم بگذارم و بیایے!  چیزیم نیســت ... !

دَر عوض ، موسیقے آرام گوش مے دهم!

قُرص هایم را دوبرابر مے خورم!

و رگ خوابت را نَوازش مے کنم!

اصلا ً اتفاق عجیبے نیفتاده!

فقط انگار سرم بلایے دارد مے آیدتاريخ : ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ | ٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مـــریـــم | نظرات ()
خــستــہ امـ …

از صبورے خــستـــہ ام …

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـد …

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستان دلـــــم

آســــان نیست در پــَس خـــنـده های مصــنوعے گریــہ های دلت را ،

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاران دروغ پنهـــان کنے …

ایــــن روزهــا معنے را از زنـدگـــے حذف کــرده امـ …

برایـــم فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ


تاريخ : ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ | ٢:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مـــریـــم | نظرات ()

میخواهمتــــــــــــــــــــ…


ولــــی…


دوری…


خیلی خیلی دور


نه دستم به دستانـــــــت میرسد


نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــتاريخ : ۱٩ بهمن ۱۳٩۳ | ٢:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مـــریـــم | نظرات ()
  • سامان | اخبار