خدایی انقدی که ماست سون کاله موفق بوده

ویندوز سون ماکروسافت موفق نبوده

قبول دارین?
...
الان منتظرین بگم بگو خب؟

نخیر کوفت خب درد خب شورشو در اوردین


تاريخ : ۳۱ تیر ۱۳٩٢ | ٦:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼﺑﺒﻮﺳﻤﺖ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺖ
ﺑﻬﺶ بزﻧﻪ... ﺑﺒﻮﺳﺘﺶ...
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ
... ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ... ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﺵ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ... ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ
ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ... ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ
ﺯﯾﺮﭘﺎﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ...
ﺁﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﻭﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ !
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻩ... ﺗﻮ
ﻓﻘﻂ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ...
ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮ ...ﻗﻠﺒﺸﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﮐﻒ
ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ...
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎ... ﻧﻪ ﺑﺎ
ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ !...
ﭼﺮﺍ ﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﻬﻮﺗﺖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺯﻻﻝ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﯿﺸﻮﺭﯼ؟
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ؟
ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ... ﺑﻪ
ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ
ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ... ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﻮﻥ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ...
ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ؟
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﯼ...ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺫﻫﻦ
ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﯼ ...ﻓﮑﺮﺷﻮ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﯼ...
ﺁﺭﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ !...
ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻪ !
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ
ﺣﻮﺍﺳﺘﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪتاريخ : ٢٩ تیر ۱۳٩٢ | ٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

 

وﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ 

ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ ﻧﺦ ﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ تاريخ : ٢٧ تیر ۱۳٩٢ | ۳:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

در روزگارهای قدیم جزیره ای دور افتاده بود که همه احساسات در آن زندگی می کردند

شادی، غم، دانش عشق و باقی احساسات.

روزی به همه آنها اعلام شد که جزیره در حال غرق شدن است.

بنابراین هر یک شروع به تعمیر قایقهایشان کردند.

اما عشق تصمیم گرفت که تا لحظه آخر در جزیره بماند.


بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : ٢٧ تیر ۱۳٩٢ | ۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

همه آدما عــاشـق نـیـستـن ولـی هـمـه عاشــقــا آدمـن اونـائـی که مـیـگـن

 

عشق چـیـز مـهـمـی نـیـسـت و کـافـیـه یـکـی خـوشـگــلـتـر از عـشـقـت

 

 بـبـیـنـی تـا

 

ازیادت بـره اونـــــا آدم نـیسـتـن حیوونن چون یبار مثل حیوونا از رو غریضه و

 

 هوس دنبال  

 

یکی رفتن و بعد ساده فراموشش کردن فکر میکنن همه عین خودشونن

 

 خواهشاً به  

 

اینجورموجودات نگین گرگ چون گرگ با غیرت ترین حیوون زمینه و بخاطر

 

جفتش جونشو میدهتاريخ : ٢٧ تیر ۱۳٩٢ | ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

عشق های امروزی ،

بی نام ،

قابل انتقال به غیر

و معاف از احساس . . .تاريخ : ٢٧ تیر ۱۳٩٢ | ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٢٦ تیر ۱۳٩٢ | ۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()
ﻣﺮﺩ = ﺧﻮﺍﺏ +ﺧﻮﺭﺍﮎ + ﮐﺎﺭ + ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻻﻍ = ﺧﻮﺍﺏ +ﺧﻮﺭﺍﮎ + ﮐﺎﺭ
ﭘﺲ :

ﻣﺮﺩ = ﺍﻻﻍ + ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ :
ﻣﺮﺩ - ﺩﺭﺁﻣﺪ = ﺍﻻﻍ


تاريخ : ٢٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()
عاقا یه چیزی بدجور ذهنمو در گیر کرده ، به این دوتا ضرب المثل دقت کنید :
.
.
.
.
... .
.
.
.
حالا طرف یه شکری خورد !!!
ببخشید میون کلامتون شکر !!!
آیا معنی شکر در دو جمله یکی است ؟؟؟
آیا با گفتن جمله دوم به ما توهین میشه ؟؟؟


تاريخ : ٢٥ تیر ۱۳٩٢ | ٢:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٢٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٢٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٢٤ تیر ۱۳٩٢ | ۸:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()
نه حوصلـــه ی دوســ❥ـــت داشتــن دارم

نه می خواهـــــــم کسـی دوستــــ❥ـــــم داشتـه باشد

ایـن روزهـــا ســـ❥ــَـــردم ...

مثل دی,مثل بهمن,مثل اسفند...مثل زمستــــ❥ـــان

احسـ❥ــاسـم یـخ زده،آرزوهـ❥ــایـم قندیــــل بستــه

امیـــدم زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــ❥ــن شـده

نه به آمــ❥ــدنی دل خوشــم و نه از رفتــ❥ــنی غمگیــن

ایـن روزهـــا پــُر از سکــ❥ــوتـم
 


تاريخ : ٢٤ تیر ۱۳٩٢ | ۳:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()
روانشناسی ماه ها:

فرودین: دیوونه
اردیبهشت: بد اخلاق
خرداد: بی ادب
تیر:بدکله
... مرداد: شر
شهریور: بیریخ
مهر:زشت
آبان: عصبی
آذر: بد
دی: خنگ
بهمن:
پررو
اسفند:
بانمک،جیگر‘خوشگل‘ تو دل برو‘ جذاب‘ مهربون‘ اصن هرچی خصوصیات خوب هستو دارن دیگه اصن هرچی بگم درک نمیکنین....
مدیونی اگه فک کنی اسفندی هستم!!


تاريخ : ٢٤ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

دوست عزیز اگر روزی دیدی دشمن داری ،

بدان یک جا یک کرمی ریخته ای ، الزاما دلیل بر موفقیت شما نیست !

قربون اون اعتماد به نفست برم !!! مردم که دیوانه نیستن !

اگر هم روزی ترکت کردن ، حالا نه که حتما لیاقتت رو نداشتن !!!

۲% احتمال بده آدم غیر قابل تحملی بودی !!!

هان ؟ نظرت چیه ؟؟؟تاريخ : ٢۳ تیر ۱۳٩٢ | ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٢۳ تیر ۱۳٩٢ | ٧:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

اون چیه که زن ها میدن مردها میکنن؟ . . . . . . . . . دق

اون چیه که مردها ها میدن زن ها میخورن؟ . . . . . . . . . حرص

اون چیه که مردا در میارن زن ها میخورن؟ . . . . . . . . پول

اون چیه که زن ها باز می کنند مردها میذارن توش؟ . . . . . . . . . حساب بانکی

اون چیه که زن ها میدن مرد ها میخورن؟ . . . . . . . . . . غذا

اون چیه که باعث شده تو با اشتیاق این مطلب رو بخونی؟ . . . . ذهن منحرفتتاريخ : ٢۳ تیر ۱۳٩٢ | ٤:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

مــجازی هستیم امــا دلــمان مــجازی نیـــــست

میــــــشکنــــــد


حواست به تایــــپ کردنت باشــــــدتاريخ : ٢٠ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

               

                                  نسله ما داریم؟؟؟؟؟

                       ما الان نسلی هستیم که

                     نه به پدرمون رفتیم نه به مادرمون....

                              ما به گا رفتیم!!!! خنثیتاريخ : ۱٩ تیر ۱۳٩٢ | ٩:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : (AvA**(MaRy | نظرات ()

دوستم !
پیراهنم را بزن بالا !
کمرم را دیدی ؟
نترس چیزی نیست . . . !
اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد !
“ تو مواظب باش ”تاريخ : ۱۸ تیر ۱۳٩٢ | ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()


قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستند

که نمیدانند

چه حجم عظیمی از درد و اندوه را

با خود حمل می کنند

از آنها قویتر تویی

که می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!تاريخ : ۱۸ تیر ۱۳٩٢ | ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

                     

                            ×××××××××××××××××××

       

                        ××××××××××××××××

 

                              ××××××××××

  

                                       ××××××××××

 

                         ×××××××××

  

                                       

                                   دگ ندارم بخدا..زبانتاريخ : ۱۸ تیر ۱۳٩٢ | ٩:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : (AvA**(MaRy | نظرات ()تاريخ : ۱٧ تیر ۱۳٩٢ | ۳:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

دقت کردی که قشنگ‌ترین و عزیزترین چیزای دنیا همیشه یکی هستن؟؟؟

ماه یکیه... .

 خورشید یکیه... . 

زمین یکیه... .

خدا یکیه... .

مادر یکیه... .

پدر یکیه... .

 تو هم یکی هستی... .

وسعت عشق من به تو هم یکیه... .

پس اینو بدون از الآن و تا همیشه یکی دوستت دارم... . 

عاااااااااشقتممم عشقمممممتاريخ : ۱٧ تیر ۱۳٩٢ | ۱:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

غم دنیاست عشقت بره ترکت کنه

هیچکسی هم نباشه که تو را درکت کنه

غم دنیاست تو لحظه خداحافظی

بفهمی که دیگه بهش نمیرسی...
تاريخ : ۱٧ تیر ۱۳٩٢ | ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ، ﯾﻪ ﺷﺒﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ
ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ ﻣﯿﺎﯼ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ بی ﺠﻮﺍﺏ …
ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ ،
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ :
ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ؟؟تاريخ : ۱٦ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

مردها را باید کشت . . . جور دیگر باید زیستخندهتاريخ : ۱٦ تیر ۱۳٩٢ | ٦:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()
برادرزادمو (۵ سالشه) بردم تو سوپر هرچی دید میخواست هی میگفت از اینا از اینا..چشم
بهش گفتم عمو اینا رو نمیفروشه (فروشنده هم اونجا بود)لبخند
بچه هم نه گذاشت نه برداشت برگشت گفت "عمو گه خورده"!نیشخند
من خنثی
فروشنده عصبانی
... بقیه مشتریانیشخند
 
 
ﺍﮔﻪ ﭼﯿـــــــﺰﯼ ﮔﻔـــــﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣــﺖ ﺷﺪﯼ ﺑـــــﻬﻢ ﺑﮕﻮ !!ماچ
ﻣﯿــﺨﻮﺍﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑـــــــــــــــﮕﻢمژه
 

دقت کنین اونایی که قراره دوسال بعد کنکور بدن(خودم) کنکورمون همزمان میشه با ماه رمضانآخ

ای تف به این شانس کیک سر جلسه از دستمون رفت!!!!!کلافه

من که دیگه کنکور شرکت نمیکنمگریه

 

 

اولین بارکه میخاستم با دوست پسرم حرف بزنم

زنگ که زد صدای ضبطو زیاد کردملبخند

درو قفل کردم رفتم تو کمد …. دلقک

چاره داشتم تونل زیرزمینی هم میزدم ….ابرو

میدونم! خیلی شجاعم !!از خود راضی

 

 

به بعضیا باید گفت :

ﻛــﺎﺷــﻜـی ﺷـُـﻌـﻮﺭﺗﻢ،

ﻣـِﺜـﻞ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺩﻭﺳــﺘـﺎﺕ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺗــﻌـﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿــﺎﻓـﻪ ﻣــﻴـﺸﺪ…!!!ابرو


از وقتی رفتی آخ

شارژا رو خوراکی میخرم میخورمخوشمزه

و زمانایی که باهات صحبت میکردم رومیشنم سریال میبینم!یول

یه حالی میده که نگو !زبان

همش که نبایدآدم افسرده شدخنثی

والا  :))

 
بعضیام هستن همچین میگن ما متولد فلان ماه هستیم که انگار ژنِ برتر دارن |:خنثی
بابا بهترین !!!
عند مرام !!
اصل بامعرفتا !!!!
د آخه مهربوووون !!
... اصن شما متولد اسفند ماه...خوبه؟ ابرو
 
توجه کردین تمام تصادفای داخل شهرو خارج از شهر رانندشون مردهابرو
بعد اعتماد به نفسشون منو کشته نیشخند
که میشینن دست فرمون خانومارو مسخره میکنن!!!ابرو
خجالت بکشییییین!زبان
 
 

الان تو اخبار میگه ۳۴۰۰۰ نفر تو امریکا خودشون نمیدونن ایدز دارن :|
.
.
یارو خودش نمیدونه تو از کجا میدونی؟منتظر :|
 
اقای پسرایی که
ابرو برمیدارندلقک
مو رنگ میکننسبز
ناخن بلند میکننابله

... من ساپورت اضافه دارماااامژه
خواستین بگینخنثی
خلاصه اینکه تعارف نکنینبغلتاريخ : ۱٦ تیر ۱۳٩٢ | ٥:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:

| جایی که گنج, "جنگ" می شود |

| درمان, "نامرد" می شود |

| قهقه , "هق هق" می شود |

| اما دزد همان "دزد" است |

| درد همان "درد" |

| و گرگ همان گرگ... |تاريخ : ۱٦ تیر ۱۳٩٢ | ۱:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ۱٥ تیر ۱۳٩٢ | ٤:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

 

خیلی قشنگهتاريخ : ۱٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ۱٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ۱٢ تیر ۱۳٩٢ | ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()
همیشه از همه نزدیک تر به ما سنگ است
نگاه کن

نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ
چه سنگبارانی !
... گیرم گریختی همه عمر

کجا پناه بری ؟
خانه خدا سنگ است

فریدون مشیری
(اییییی این روزا خیلی دلم گرفته )


تاريخ : ۱٢ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﯿﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ . . .
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﻥ . . .
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ . . .
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺒﺮﺩﻥ . . .
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﻮﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻥ . . .
... ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺩﻫﻨﻦ . . .
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﻨﺘﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ . . .
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﯿﻄﻨﺘﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ . . .
ﮐﺎﺭﺷﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺗﯿﻎ ﺯﺩﻥ . . .
ﻭ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺷﺎﺭﮊ . . .
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ . . .
ﺑﺎﻧﻮ . . .
ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺪﻭﻥ . . .
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯﯾﻨﺎ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﯼ . . .


✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟


تاريخ : ۱٠ تیر ۱۳٩٢ | ٧:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

                              

                                              ×××××××

                 

                                       ××××××××××

    

                                  ××××××××

  

                                 ××××××××

   

                                      ××××××××××

                                   ××××××××

     تاريخ : ٩ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : (AvA**(MaRy | نظرات ()تاريخ : ٩ تیر ۱۳٩٢ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٩ تیر ۱۳٩٢ | ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٩ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

دخترا وقتی ساپورت میپوشین این شکلی میشید

البته خودم نمیپوشماااااز خود راضی

چیه این اخه سبزتاريخ : ٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()

امروز این اتفاق برام افتاد واقعا این اسما چیه میذارن !!!!!

جدیدا که می پرسیم اسم بچه تونو چی گذاشتید،

یه چیزی میگن که مجبور میشی بعدش بپرسی

به سلامتی حالا دختره یا پسر!

اینم یه خاطره نیشخند

یاﺩﺵ ﺑﺨﻴﺮ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
پسر عموم ﮐﺮﻣش ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺸﻴﻨﻴﻢ ﺭﻭ ﻭﻳﻠﭽﺮ!
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩﻳﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻡ
ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
ﭼﺸﻤﺘﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺣﻮﺍﺳش ﻧﺒﻮﺩ ﮐﺠﺎس
... ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻭﻳﻠﭽﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑیاد پیش ﺑﻘﻴﻪ ﮐﻪ ﺩﻳﺪ ﻣﻠﺖ
ﻳﺠﻮﺭﻱ ﻧﮕﺎش ﻣﻴﮑﻨﻦ!
ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩش ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﭽﺮ! ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪ چه غلطی
ﮐﺮﺩه!
ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺍﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺮه ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭش
ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘه!!
ﭘﻴﺮﻫﻨشو ﺗﻴﮑﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺧﺮﺵ ﻃﻮﺭﻱ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﻳﻠﭽﺮ ﺗﺎ
ﻫﺘﻞ ﺭﻓﺘﻴﻢ !!!

 تاريخ : ٥ تیر ۱۳٩٢ | ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()تاريخ : ٤ تیر ۱۳٩٢ | ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مــــــریــــم بـــابــــایی | نظرات ()